TẦM NHÌN & SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN:

  • Phát triển đội tàu biển trong top 10 Việt Nam trước năm 2030.
  • Mở rộng diện tích kho bãi và đội phương tiện vận tải đường bộ có tiếng trên thị trường.
  • Hoàn thiện và phát triển chuỗi cung ứng logistics hàng đầu trong nước.

SỨ MỆNH:

  • Chúng tôi mang đến cho khách hàng sự hài  lòng với chất lượng phục vụ tốt nhất, góp phần mang lại sự thành công cho khách hàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí.
  • Thành lập và điều hành các Trung tâm logistics quy mô toàn quốc.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Nỗ lực: Chúng tôi đại diện cho những khát khao, nỗ lực không ngừng cải tiến để phát triển toàn diện. Con người Thành Nam có tinh thần luôn  hết mình phục vụ khách hàng và đối tác.

Hợp Tác: Thành Nam sẵn sàng hợp tác với với mọi đối tác uy tín.

Tôn Trọng: Thành Nam luôn tôn trọng khách hàng, nhân viên và đối tác.

Chăm Sóc: Chăm sóc khách hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi.

Trách Nhiệm: Thành Nam luôn có trách nhiệm với những dịch vụ mà mình cung cấp.