Cát Thạch Anh Silica Siêu Lọc

Price - Pls Call

Thông tin cơ bản cát silica:

Cát  silica siêu lọc là loại cát kích thước nhỏ nhưng không lẫn mịn đều thường được dùng thông dụng nhất trong hệ thống lọc nước phù hợp nhất sử dụng lọc nước cho hộ gia đình hoặc cơ sở nhỏ.

Danh mục: ,